Svenn Are Tutturen Værnø

Styreleder

Konsulent, EY

Anine Andresen

Styremedlem

Proposal coordinator, Multiconsult

Kjersti Moss

Styremedlem

Data-analytiker, Sporveien
GWWC-medlem

Rune Hagen

Styremedlem

Professor ved Institutt for økonomi, UiB

Anette Ødelien

Styremedlem

Rådgiver, Justisdepartementet

 

Vegard Blindheim

Studentrepresentant

Stephanie Frents

Studentrepresentant


 

Du kan kontakte styret via styreleder@stiftelseneffekt.no