Urine samples.JPG
Malawi March 2014_sensitization_DSC_0245.JPG
Urine samples.JPG

Om oss


om effekt

SCROLL DOWN

Om oss


om effekt

Stiftelsen Effekt ble stiftet i desember 2015 av en gruppe initiativtakere i Effektiv Altruisme-bevegelsen i Norge. Vårt mål er å bidra til en verden uten ekstrem fattigdom, der alle mennesker har mulighet til å leve et sunt og godt liv. For å få til dette så fort som mulig er det viktig å prioritere og bruke ressursene vi har til tiltak som virkelig gjør en stor forskjell. Stiftelsen Effekts formål er å gjøre det så enkelt og billig som mulig for deg og alle andre å donere til de hjelpeorganisasjonene som kan få til mest mulig med ditt bidrag. 


ÅPENHET

Stiftelsen Effekt ønsker gjennom transparens og åpenhet å skape tillit til
vårt arbeid.
Derfor vil vedtekter, årsregnskap, revisjonsberetninger og
årsrapporter bli lagt ut åpent tilgjengelig her på nettsiden. 

 

FORMÅL OG VEDTEKTER

Vårt formål:

 

"Stiftelsen Effekt skal øke støtten fra norske givere til et utvalg organisasjoner som basert på grundig empirisk vurdering viser seg å utgjøre en størst positiv marginalforskjell i livene til andre, primært gjennom bekjempelse av fattigdom og reduksjon av sykdomsbyrde. Stiftelsen Effekt skal promotere de valgte organisasjonene, gjøre det enklere å donere til dem og minimere tilknyttede transaksjonskostnader."
Vedtektene kan leses i sin helhet her.

 

Vi tar utgangspunkt i anbefalingene til GiveWell og Giving What We Can når vi gir våre anbefalinger. Anbefalingene er evidensbaserte, effekten av donasjoner til organisasjonene er grundig undersøkt og organisasjonene har i stor grad rom for flere midler.

 

årsberetning og regnskap
 

Hvert år publiserer vi årsberetning og offisiell årsoppgjør og revisorberetning. Hvis du ønsker å vite mer eller har spørsmål angående dokumentene kan du ta kontakt på post@stiftelseneffekt.no. 

 

Tidligere årsberetninger

 

Tidligere årsoppgjør og revisjonsberetning

Malawi March 2014_sensitization_DSC_0245.JPG

Styret


Styret

Styret


Styret

Svenn Are Tutturen Værnø

Styreleder

Konsulent, EY

Anine Andresen

Styremedlem

Proposal coordinator, Multiconsult

Kjersti Moss

Styremedlem

Data-analytiker, Sporveien
GWWC-medlem

Rune Hagen

Styremedlem

Professor ved Institutt for økonomi, UiB

Anette Ødelien

Styremedlem

Rådgiver, Justisdepartementet

 

Vegard Blindheim

Studentrepresentant

Stephanie Frents

Studentrepresentant


 

Du kan kontakte styret via styreleder@stiftelseneffekt.no