Urine samples.JPG
Malawi March 2014_sensitization_DSC_0245.JPG
Urine samples.JPG

Om oss


om effekt

SCROLL DOWN

Om oss


om effekt

Stiftelsen Effekt ble stiftet i desember 2015 av en gruppe initiativtakere i Effektiv Altruisme-bevegelsen i Norge. Vårt mål er å bidra til en verden uten ekstrem fattigdom, der alle mennesker har mulighet til å leve et sunt og godt liv. For å få til dette så fort som mulig er det viktig å prioritere og bruke ressursene vi har til tiltak som virkelig gjør en stor forskjell. Stiftelsen Effekts formål er å gjøre det så enkelt og billig som mulig for deg og alle andre å donere til de hjelpeorganisasjonene som kan få til mest mulig med ditt bidrag. 


ÅPENHET

Stiftelsen Effekt ønsker gjennom transparens og åpenhet å skape tillit til vårt arbeid.  Derfor vil vedtekter, årsregnskap, revisjonsberetninger og årsrapporter bli lagt ut åpent tilgjengelig her på nettsiden. 

 

FORMÅL OG VEDTEKTER

Vårt formål:

"Stiftelsen Effekt skal øke støtten fra norske givere til et utvalg organisasjoner som basert på grundig empirisk vurdering viser seg å utgjøre en størst positiv marginalforskjell i livene til andre, primært gjennom bekjempelse av fattigdom og reduksjon av sykdomsbyrde. Stiftelsen Effekt skal promotere de valgte organisasjonene, gjøre det enklere å donere til dem og minimere tilknyttede transaksjonskostnader."

Vedtektene kan leses i sin helhet her.


Vi tar utganspunkt i anbefalingene til GiveWell og Giving What We Can når vi gir våre anbefalinger. Anbefalingene er evidensbaserte, effekten av donasjoner til organisasjonene er grundig undersøkt og de har stort rom for flere midler.

 

årsRAPPORT og regnskap

Første årsrapport og regnskap, for 2016, vil bli tilgjengelig i begynnelsen av 2017. Hvis du ønsker å vite mer kan du ta kontakt på post@stiftelseneffekt.no.

 

 

Malawi March 2014_sensitization_DSC_0245.JPG

Styret


Styret

Styret


Styret

 

 

 

Ina Roll Spinnangr

Styreleder

Markedsansvarlig/Fagutvikler, NITO

Kjersti Moss

Nestleder

Analytiker, If Skadeforsikring
GWWC-medlem

 

Anine Andresen

Styremedlem

Proposal assistant, Multiconsult

Rune Hagen

Styremedlem

Professor ved Institutt for økonomi, UiB

Anette Ødelien

Styremedlem

Rådgiver, Justisdepartementet

 

Sindre Tuset

Studentrepresentant

Stephanie Frents

Studentrepresentant

 

Du kan kontakte styret via styreleder@stiftelseneffekt.no