Det er stor forskjell på effektiviteten mellom ulike bistandstiltak. Hvis vi vil forlenge og forbedre livene til flest mulig, mest mulig må vi prioritere de mest effektive tiltakene. Stiftelsen Effekt skal gjøre det lettere å gi penger til de hjelpeorganisasjonene som får mest ut av hver krone. Vi støtter oss på forskning fra bistandsevaluatorer som GiveWell i våre anbefalinger.

 
 

Besøk vår giverportal for å se våre anbefalinger.
100% av din donasjon går til effektiv bistand.

 

VÅR STRATEGI

 

Spre informasjon

Vi vil gi informasjon om hvilke tiltak som er mest effektive og hvilke organisasjoner som får mest ut av flere donasjoner.

Giverportal

Vi vil gjøre det enkelt og trygt å donere, la givere holde oversikt over hvor mye de har gitt og vise hva organisasjonene har oppnådd med pengene de får.

Minimere kostnader

Vi vil finne de billigste metodene for å gi og jobbe for at donasjoner skal bli godkjent for skattefritak slik at mest mulig av pengene går til formålet.