OM EFFEKT

 

Stiftelsen Effekt skal gjøre det lettere for nordmenn å gi penger til de bistandsorganisasjonene som får mest ut av hver krone.

Det er stor forskjell på effektiviteten mellom ulike bistandstiltak. Hvis vi vil forlenge og forbedre livene til flest mulig, mest mulig må vi prioritere de mest effektive tiltakene. Vi støtter oss på forskning fra bistandsevaluatorer som GiveWell i våre anbefalinger.


VÅR STRATEGI


Spre INFORMASJON

Vi vil gi informasjon om hvilke tiltak som er mest effektive og hvilke organisasjoner som får mest ut av ekstra donasjoner.

Giverportal

Vi vil gjøre det enkelt og trygt å donere, la givere holde oversikt over hvor mye de har gitt og vise hva organisasjonene har oppnådd med pengene.

Minimere kostnader

Vi vil finne de billigste metodene for å gi og jobbe for at donasjoner skal bli godkjent for skattefritak.


ÅPENHET

Stiftelsen Effekt ønsker gjennom transparens og åpenhet å skape tillit til vårt arbeid.  Derfor vil vedtekter, årsregnskap, revisjonsberetninger og årsrapporter bli lagt ut åpent tilgjengelig her på nettsiden. Første årsregnskap og rapport, for 2016, vil bli tilgjengelig i begynnelsen av 2017. Hvis du ønsker å vite mer kan du ta kontakt med daglig leder maria@stiftelseneffekt.no.

 

Formål og vedtekter

Vårt formål:

Stiftelsen Effekt skal øke støtten fra norske givere til et utvalg organisasjoner som basert på grundig empirisk vurdering viser seg å utgjøre en størst positiv marginalforskjell i livene til andre, primært gjennom bekjempelse av fattigdom og reduksjon av sykdomsbyrde. Stiftelsen Effekt skal promotere de valgte organisasjonene, gjøre det enklere å donere til dem og minimere tilknyttede transaksjonskostnader.

Vedtektene kan leses i sin helhet her.


Vi tar utganspunkt i anbefalingene til GiveWell og Giving What We Can  når vi gir våre anbefalinger. Anbefalingene er evidensbaserte, effekten av donasjoner til organisasjonene er grundig undersøkt og de har stort rom for flere midler.

 

Styret

Ina Roll Spinnangr

Markedsansvarlig/Fagutvikler, NITO

Styreleder

Rune Hagen

Professor ved Institutt for økonomi, UiB

Kiran Aziz

Advokat, EY - Global Shaper, Oslo.

Kjersti Moss

Analytiker for If Skadeforsikring og GWWC-medlem

Anine Andresen

Masterstudent i Innovasjon, teknologi og kunnskap, UiO

Stephan Daus

Studentrepresentant