giverprofil10.jpg

Kristine Myhre Tunheim

 
 

I oktober lar vi våre donorer komme til ordet og fortelle hvorfor de velger å gi til effektiv bistand. På gieffektivt.no finner du mer informasjon om våre anbefalte organisasjoner og hvordan du også kan bidra.
- Stiftelsen Effekt


 

Jeg er utdannet som skuespiller og jobber som skuespiller og scenekunstner i mitt daglige liv. Gjennom scenekunsten jobber jeg mye med dokumentarisk teater, og med å formidle historier rundt vanskelige tema for barn. Å påvirke mennesker gjennom kunst er ikke så målbart, og dessuten treffer jeg først og fremst bare mennesker i Norge. Dermed synes jeg det er godt og viktig å gi til Stiftelsen Effekt, slik at jeg vet at det er noe som har stor effekt og en direkte påvirkning.

 

Hvilke organisasjoner bruker du å gi til?

Siden jeg hørte om og begynte å engasjere meg i effektiv altruisme har jeg gitt til The Against Malaria Foundation. Det er først og fremst siden de er anbefalt av Stiftelsen Effekt, men jeg er ikke i tvil om at de andre organisasjonene på lista også er gode organisasjoner. Det ville heller ikke gjøre meg noe å endre organisasjon hvis AMF ikke lenger skulle være høyest anbefalt.

 

Hva motiverer deg til å hjelpe andre?

Det er en blanding av empati og samfunnsansvar tror jeg. Vi har et felles ansvar for hverandre, og for at så mange som mulig har det godt her på planeten. Det er bare flaks som gjør at jeg er født til et godt og rikt liv, og da har jeg ansvar for å dele av den rikdommen. Spesielt når vi vet at det å dele har så enorm effekt på andre mennesker.

 

Hvorfor gir du gjennom Stiftelsen Effekt?

Av mange grunner. Jeg liker den rasjonelle, usentimentale tilnærmingen til bistand og samfunnsansvaret vi har. Den sakligheten gjør ikke det å gi til en mindre god handling. Også synes jeg det er godt å utvikle tillit til en organisasjon og en måte å tenke på, som gjør at jeg kan gjøre tydelige valg i min hverdag. Før var jeg veldig preget av å gi litt her og litt der, og generelt føle at jeg bidro for lite. Gjennom effektiv altruisme har giverbehovet blitt anerkjent og jeg har fått noen gode råd som gjør det lettere å kanalisere tid, penger og økonomi i rett retning. Noe som forhåpentligvis gjør at jeg også er med på å gjøre verden bedre for flere.

 

banner_gieffektivt.png