profilbilde2.jpeg

Hjalmar Matre Ødegaard
og
Inger Elisabeth Jerstad

 
 

I oktober lar vi våre donorer komme til ordet og fortelle hvorfor de velger å gi til effektiv bistand. På gieffektivt.no finner du mer informasjon om våre anbefalte organisasjoner og hvordan du også kan bidra.
- Stiftelsen Effekt


 

Me arbeider ved sjukehuset i Flekkefjord, og har ellers vårt fulle hyre med å gjete to små gutar.

 

Hvilke organisasjoner bruker dere å gi til?

Me har valgt Against Malaria Foundation og Schistosomiasis Control Initiative, fordi malaria og sneglefeber tek livet av hundretusenvis årleg.  Fleire hundre millionar blir sjuke, med dei ringvirknane det har i familar, på skular, i arbeidsliv, på sjukehusa - heile samfunnsstrukturen blir prega av sjukdommar som ganske enkelt kan unngås. 

Myggnett og ormekurar er billige og effektive tiltak for å betre folkehelsa, og dermed heile livsgrunnlaget i områda som er råka.

 

Hva motiverer dere til å hjelpe andre?

Me er, tilfeldigvis, fødde i ei tid og på ein stad der det meste orndar seg, og med trygge jobbar og velferdsstaten rundt oss virkar det rimeleg å gi bort litt av "overskuddet".

 

Hvorfor gir dere gjennom Stiftelsen Effekt?

Tidlegare gav me til dei meir kjende, norske hjelpeorganisasjonane - og det gjer me til dels framleis. Det virkar likevel lurare å få mest mogeleg ut av pengane ein gir. AMF og SCI er beviseleg av dei organisasjonane som mest effektivt nyttar pengane til å hjelpe folk, og heldigvis gjer gieffektivt.no og Stiftelsen Effekt det lettvint for oss.

 

banner_gieffektivt.png