Du kan melde deg på våre kvartalvise nyhetsbrev nederst på siden.

Innsamlingsstatus

I våre kvartalsvise nyhetsbrev vil vi dele status på økonomi og innsamlede midler til våre anbefalte organisasjoner. Denne gangen er vi en måned sent ute, det beklager vi. Du kan lese forrige statusrapport fra mars her

Tidligere i år planla vi å øke frekvensen på tildelinger til våre anbefalte organisasjoner til annenhver måned siden donasjonsvolumet har gått opp. Den siste perioden har derimot donasjonsvolumet gått en del ned. Derfor overførte vi ikke som planlagt i mai, men først i juni. Vi ønsker i utgangspunktet å gi tildelinger oftere, så vi håper donasjonsvolumet vil ta seg opp igjen så vi kan vurdere ny overføring allerede i august.

I mai passerte vi 3 millioner totalt innsamlet til våre anbefalte organisasjoner, noe som er en stor milepæl! Vi håper på å godt passere 4 millioner i løpet av året.

Totalt innsamlet til våre anbefalte organisasjoner:
3 054 673 kr

Innsamlet i perioden
mar-mai:
230 743 kr

Innsamlet hittil i år (mai): 
811 713 kr

 Uspesifisert  er donasjoner uten ønsket fordeling av donor. Disse blir fordelt til AMF (70%) og SCI (30%) etter GiveWells anbefaling. AMF - Against Malaria Foundation, GD - GiveDirectly, PHC - Project Healthy Children,  SCI - Schistosomiasis Control Initiative, DWI - Deworm the World Initiative, END - The END Fund,  SS - Sightsavers, MC - Malaria Consortium, NLS - No Lean Season,  HKI -  Helen Keller International MC og NLS fikk for lite donasjoner i perioden at det er synlig i grafen. HKI fikk ingen donasjoner.

Uspesifisert er donasjoner uten ønsket fordeling av donor. Disse blir fordelt til AMF (70%) og SCI (30%) etter GiveWells anbefaling.
AMF - Against Malaria Foundation, GD - GiveDirectly,PHC - Project Healthy Children, SCI - Schistosomiasis Control Initiative, DWI - Deworm the World Initiative, END - The END Fund, SS - Sightsavers, MC - Malaria Consortium, NLS - No Lean Season, HKI - Helen Keller International
MC og NLS fikk for lite donasjoner i perioden at det er synlig i grafen. HKI fikk ingen donasjoner.

Kakediagrammet over viser fordelingen per organisasjon for pengene innsamlet i perioden mar-mai. Andelen vist som uspesifisiert betyr at donorer ikke har øremerket donasjonene med en ønsket fordeling. Alle umerkede donasjoner fordeler vi etter GiveWells anbefalte fordeling som siden desember 2017 har vært 70% til AMF og 30% til SCI. Vi har også inkludert i grafen donasjoner øremerket til drift av Effekt. Donasjoner til Malaria Consortium og No Lean Season utgjorde til sammen 122,50 kr og vises dermed ikke i grafen. Helen Keller International fikk ingen donasjoner i perioden.

Effekt fikk omtrent like mye i donasjoner til drift som i forrige periode, men det totale volumet i denne perioden var betydelig lavere enn forrige periode, derfor utgjør det her en større andel. Vi gjør ingen aktiv markedsføring for donasjoner til drift, og de donasjonene som kommer inn balanserer fint utgiftene vi har til å drive Effekt.

rec_org_jun18.png

Grafene over viser penger innsamlet til våre anbefalte organisasjoner per måned i henholdsvis 2017 og til og med mai 2018. Hver søyle er delt i farger etter innsamlingskanalen donasjonene kom fra. Bankoverføringer for det største volumet, mens de øvrige kanalene kanalene vokser gradvis. Vi har også inkludert donasjoner gitt direkte til vår innsamlingsside hos AMF.

Det er tydelig at de tre siste månedene har vært betydelig dårligere enn de foregående 12 månedene, spesielt den forrige perioden. Fra vår side kan vi vanskelig se åpenbare grunner til at donasjonsvolumet har gått så mye ned denne perioden. En mulig forklaring er at våre donasjoner generelt kommer fra et fåtall personer og innsamlinger eller hendelser, og at i den siste perioden har disse manglet. Juleinnsamlinger i desember og innsamlingen studenter på NTNU holdt for PHC i februar er gode eksempler. Mindre tilfeldigheter kan være grunnen til at den foregående perioden har hatt flere slike store donasjoner, mens denne perioden har hatt få. Dette forklarer likevel ikke hvorfor større donorer, eller innsamlinger har vært fraværende i denne perioden.

Effektiv Altruisme Norge har oppfordret til donasjoner for egen satsning i Norge, og kan ha tatt noe av donorbasen vår. Likevel tror jeg ikke denne effekten er særlig stor fordi EAN i sin siste kvartalsoppdatering ikke meldte om mange donasjoner.

En annen mulig forklaring er at Effekt ikke har hatt egne kampanjer, eller høy synlighet i perioden, og dermed ikke påvirket givere til å tenke på oss og donere. Hvis dette er tilfellet vil det forhåpentligvis bare utsette donasjoner til donorbasen vår igjen får oss i tankene, snakker om oss med andre og donerer penger de likevel har tenkt å donere. Denne forklaringen står noe i kontrast med erfaring vi har hatt med å kjøre egne kampanjer fordi den umiddelbare økningen i donasjoner har vært relativ lav. Likevel kan det være at en generell tilstedeværelse og synlighet gir en langtvirkende effekt som er vanskelig å knytte opp til enkeltkampanjer.

 Med formålsmidler mener vi donasjoner gitt til våre anbefalte organisasjoner. Merk at de prikkete linjene i orange (2018) og blå (2017) angir antall donasjoner per måned som merket på venstre loddrett akse. De heltrukne strekene angir som donert merket på høyre akse. Den røde stiplede linjen angir banen for målet om 2 millioner innsamlet i 2018

Med formålsmidler mener vi donasjoner gitt til våre anbefalte organisasjoner. Merk at de prikkete linjene i orange (2018) og blå (2017) angir antall donasjoner per måned som merket på venstre loddrett akse. De heltrukne strekene angir som donert merket på høyre akse. Den røde stiplede linjen angir banen for målet om 2 millioner innsamlet i 2018

2018 startet veldig bra, men etter den siste perioden er vi akkurat under banen for å nå målet om 2 millioner innsamlet. I gjennomsnitt behøver vi da 167 000 kr hver måned. Den siste perioden har vi i snitt fått inn 77 000 kr/mnd, under halvparten av målet. Selv om vi kan vente at desember også i år blir en god måned er dette urovekkende. Antall donasjoner er generelt på et høyere nivå enn i fjor, hovedsakelig på grunn av bursdagsinnsamlinger på Facebook. Men i hovedsak består donasjonsvolumet av faste, månedlige donorer via bank og paypal.

 

Vi har hatt en positiv utvikling i driftsdonasjoner i perioden. Dette dekker våre transaksjonsgebyrer slik at vi alltid kan love at 100% av donasjonene går til giverens ønskede fordeling. I tilegg dekker det utgifter vi har til å drive nettsidene, donasjonsregistrering, regnskap og styrearbeid. Vi er også i prosessen med å fornye vårt grafiske uttrykk og venter nye freshe nettsider i løpet av høsten. Dette kommer samtidig som en utvidelse av vårt nye, automatiske donasjonssystem som gir oss muligheten til å skalere opp i fremtiden uten å øke antall frivillige slik vi nå er helt avhengig av.

 Her er stiplet linje antall donasjoner som helt eller delvis har gått til drift som merket på høyre akse. De andre grafene er angitt kumulativt

Her er stiplet linje antall donasjoner som helt eller delvis har gått til drift som merket på høyre akse. De andre grafene er angitt kumulativt

Merk at den store økningen i antall driftsdonasjoner i mars er på grunn av en Facebook-innsamling en giver holdt på eget initiativ til drift av Effekt.

 

Der forrige periode var den beste siden Effekt startet opp, har denne perioden vært en av de dårligste. Kanskje er det å forvente, og vi bør tenke at donorbasen vår må fylle opp lommene etter en veldig gavmild forrige periode. Vi håper denne utviklingen ikke fortsetter og at volumet vil ta seg opp utover året. Spesielt ser vi frem til at investeringen av tiden hos våre frivillige i nettsider og nytt donorsystem vil gi avkastning og gjøre det lettere å fokusere på markedsføring og promotering i fremtiden.

Effekt har fortsatt mangel på frivillige, og ønsker særlig selvstendige personer som kan forplikte seg i minst noen måneder. Vi trenger personer med erfaring innen regnskapsføring, webutvikling, design, sosiale medier og markedsføring. Andre oppgaver krever ingen forkunnskaper, bare litt tid og innsats og er veldig verdifull for stiftelsen, som for eksempel å skrive tekster om våre anbefalte organisasjoner på våre nettsider.
Kunne du tenke deg å bidra, har spørsmål eller tips til personer vi bør utfordre, send undertegnende en mail på jorgen@stiftelseneffekt.no

Til sist vil jeg melde om at jeg fra 1. september skal jobbe for Effektiv Altruisme Norge og vil derfor gå av som daglig leder for Effekt. De siste 18 månedene hvor jeg har holdt i tøylene har vært utrolig spennende, lærerike og inspirerende. At Effekt skulle samle inn over 3 millioner kroner i løpet av de første to årene er absolutt ikke noe vi så for oss da vi startet. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som har støttet effektiv bistand og Effekt. Sammen har vi reddet og forbedret mange tusen liv. Jeg kommer fortsatt til å jobbe tett med Effekt og Andreas Stråbø Normann, som tar over som daglig leder etter meg, spesielt i overgangsperioden. Mer om ham og hvordan Effekt blir fra høsten av vil vi skrive om senere.

Skrevet av
Jørgen Ringvold Ljønes
Daglig leder i Effekt

Epost: jorgen@stiftelseneffekt.no