Du kan melde deg på våre kvartalvise nyhetsbrev nederst på siden.

Innsamlingsstatus

I våre kvartalsvise nyhetsbrev vil vi dele status på økonomi og innsamlede midler til våre anbefalte organisasjoner. Du kan lese forrige statusrapport fra desember her.

Hver andre måned tildeler vi midler til våre anbefalte organisasjoner. Denne frekvensen har økt fra hver tredje måned ettersom volumet av donasjoner har økt. Vi ønsker gi tildelinger ofte, men må veie dette opp mot kostnader i tid og transaksjonskostnader per overføring.

Totalt innsamlet til våre anbefalte organisasjoner:
2 823 520 kr

Innsamlet i perioden
des-feb:
1 264 016 kr

Innsamlet hittil i år: 
583 713 kr

 Uspesifisert  er donasjoner uten ønsket fordeling av donor. Disse blir fordelt til AMF (70%) og SCI (30%) etter GiveWells anbefaling. AMF - Against Malaria Foundation, PHC - Project Healthy Children,  SCI - Schistosomiasis Control Initiative, GD - GiveDirectly, DWI - Deworm the World Initiative, SS - Sightsavers, END - The END Fund, MC - Malaria Consortium SS, END og MC fikk for lite donasjoner i perioden at det er synlig i grafen.

Uspesifisert er donasjoner uten ønsket fordeling av donor.
Disse blir fordelt til AMF (70%) og SCI (30%) etter GiveWells anbefaling.
AMF - Against Malaria Foundation, PHC - Project Healthy Children, SCI - Schistosomiasis Control Initiative, GD - GiveDirectly, DWI - Deworm the World Initiative, SS - Sightsavers, END - The END Fund, MC - Malaria Consortium
SS, END og MC fikk for lite donasjoner i perioden at det er synlig i grafen.

Kakediagrammet over viser fordelingen per organisasjon for pengene innsamlet i perioden des-feb. Andelen vist som uspesifisiert betyr at donorer ikke har øremerket donasjonene med en ønsket fordeling. Alle umerkede donasjoner fordeler vi etter GiveWells anbefalte fordeling som siden desember har vært 70% til AMF og 30% til SCI. Vi har også inkludert donasjoner øremerket til drift av Effekt. Donasjoner til Sightsavers, The END Fund og Malaria Consortium utgjorde til sammen 1 950 kr, eller 0,15% av totalen og vises dermed ikke i grafen.

Det er en utfordring å gjennomføre tildelinger til organisasjonene som får så lavt donasjonsvolum. Det har vært et problem en stund og noe vi forventer vil fortsette ettersom GiveWell legger til flere organisasjoner til sin top charity-liste. De to nyeste organisasjonene på lista er No Lean Season og Helen Keller International, som dere kan lese mer om her. Vi ser på muligheter til å samarbeide med EAF eller GiveWell for å gjøre tildelinger på en enkel og billig måte for organisasjoner som får et lavt volum av donasjoner.

Grafene over viser penger innsamlet til våre anbefalte organisasjoner per måned i henholdsvis 2017 og så langt i 2018. Hver søyle er delt opp i farger etter innsamlingskanalen donasjonene kom fra. Gjennomgående står bankoverføringer for det største volumet, men Facebook-innsamlinger var også spesielt stor i desember. De første månedene i 2018 har også hatt en høy andel donasjoner via Vipps, mest på grunn av innsamlingskampanjen til en studentforening på NTNU.

Her har vi også inkludert donasjoner gitt direkte til Against Malaria Foundation, som er registrert gjennom vår innsamlingsside hos AMF. Denne siden hjelper oss fange opp donorer vi henviser til AMF, noe som er viktig for å måle vår statistikk. AMF ble godkjent for skattefradrag for donasjoner gitt direkte til dem i slutten av 2017, så vi forventer vi at dette volumet kommer til å øke, muligens på bekostning av andre kanaler.

 Med formålsmidler mener vi donasjoner gitt til våre anbefalte organisasjoner. Merk at de prikkete linjene i orange (2018) og blå (2017) angir antall donasjoner per måned som merket på venstre loddrett akse. De heltrukne strekene angir som donert merket på høyre akse. Den røde stiplede linjen angir banen for målet om 2 millioner innsamlet

Med formålsmidler mener vi donasjoner gitt til våre anbefalte organisasjoner. Merk at de prikkete linjene i orange (2018) og blå (2017) angir antall donasjoner per måned som merket på venstre loddrett akse. De heltrukne strekene angir som donert merket på høyre akse. Den røde stiplede linjen angir banen for målet om 2 millioner innsamlet

Etter årets to første måneder ligger Effekt foran skjema for å nå målet om 2 millioner innsamlet i 2018. Det er veldig bra, men vi bør forvente et tilbakefall mot gjennomsnittet etter februar siden det var en usedvanlig god måned. Det er også verd å merke seg at antallet donasjoner har steget kraftig siden desember. Dette kommer av økningen i donasjoner fra Facebook og Vippskampanjen i januar og februar. Økningen i antall donasjoner bidrar også til å øke volumet, men ikke proporsjonalt fordi gjennomsnittsummen fra Facebook og Vipps er betydelig lavere enn ved bankoverføringer og PayPal.

 

I 2017 endte sum av gebyrer på et beskjedent nivå i forhold til samlede driftsdonasjoner til Effekt. Derfor hadde vi ikke noe problemer med å dekke gebyrene slik at vi kan garantere at 100% av donasjonene kommer frem.

Dette forverret seg i starten av 2018, i hovedsak på grunn av økte donasjoner via Vipps, hvor vi betaler 1,75% gebyr, og valutatap tilknyttet donasjoner på Facebook. Vi får utbetalt pengene derfra i euro 2-4 uker etter at donasjonene er gitt. I mellomtiden kan valutakursen endre seg. I tillegg er kursene Facebook og DNB gir oss ikke helt i vår favør. Fra desember til januar gikk kursen NOK/EUR ned betydelig, noe som slo uheldig ut for oss siden desember er giversesongen med mye aktivitet på Facebook. Vi har nå opprettet en valutakonto i euro hos DNB slik at vi unngår én veksling til kroner, som vil hjelpe noe.

 Her er stiplet linje antall donasjoner som helt eller delvis har gått til drift som merket på høyre akse. De andre grafene er angitt kumulativt

Her er stiplet linje antall donasjoner som helt eller delvis har gått til drift som merket på høyre akse. De andre grafene er angitt kumulativt

Negativ differanse mellom driftsdonasjoner og gebyrer gir ikke noe til overs for å dekke andre driftskostnader som webhosting, utstyr og styremøter. Vi vil jobbe for å bedre situasjonen videre i 2018.

 

Alt i alt har de siste tre månedene utgjort den beste perioden siden Effekt startet opp i 2016. Vi fortsetter å utvikle organisasjonen ved å effektivisere donasjonsbehandling og regnskapsføring, nye resultatsider kommer snart til våre nettsider og vi håper på å lansere et nytt donasjonsskjema før påske. Et annet område vi har fokus på er å øke markedsføringen i sosiale medier for å øke kjennskapen til Effekt og våre anbefalte organisasjoner. Vi håper på at dette også vil føre til at flere tar i bruk innsamlingsfunksjonen på Facebook, en veldig effektiv kanal for å nå ut til nye donorer. Til sist kan vi dele den gledelige nyheten om at TV2 skal sende vår promofilm de reklamefriedagene Langfredag og 1. Påskedag på alle sine kanaler. Det håper vi vil føre mange nye donorer til våre nettsider.


Skrevet av
Jørgen Ringvold Ljønes
Daglig leder i Effekt

Epost: jorgen@stiftelseneffekt.no

Ps: Gi gjerne innspill på tall og analyse du vil lese fra Effekt.