I desember i fjor introduserte GiveWell to nye organisasjoner på sin toppliste over anbefalte organisasjoner. Vi håpet å støtte donasjoner til disse to raskere enn nå - tre måneder senere, men på grunn av giversesongen i desember og årsrapportering etter nyttår har vi nedprioritert dette så langt.
 

Nå er de derimot på plass og vi er glade for å kunne godta donasjoner til både Helen Keller Internasjonals Vitamin A Supplementation Program og Evidence Actions No Lean Season Program. Her følger en kort presentasjon av dem begge og nederst kan du lese om styrets beslutning om å omstrukturere hvordan Effekt promoterer organisasjoner.

 

Forebygger mangelsykdommer med vitamin a-tilskudd

Feilernæring er et svært utbredt og alvorlig problem. Mangel på viktige næringsstoffer kan føre til varig blindhet og redusert syn, og er årsaken til rundt halvparten av alle dødsfall blant barn under 5 år. Helen Keller International (HKI) samarbeider med myndigheter i Afrika, Asia og Oseania om å redusere feilernæring ved hjelp av A-vitamintilskudd (vitamin A supplementation, VAS). VAS er en godt dokumentert, og svært kostnadseffektiv, måte å redusere feilernæring og å forebygge blindhet.

HKI bistår myndigheter i å sette i gang VAS-program gjennom teknisk assistanse, finansiering og beslutningspåvirkning. VAS-program behandler alle barn mellom 6 måneder og 5 år i områder utsatt for feilernæring og A-vitaminmangel med høy-konsentrerte A-vitamintilskudd to eller tre ganger i året. Et A-vitamintilskudd, levert gjennom et HKI-støttet program, koster 6 kr. Dette betyr at det kun koster 12-18 kr å dekke et barns årlige behov. HKI har mye erfaring med å støtte VAS-program og har vært aktive i mange land over flere år. Fra 2017 ble Helen Keller Internationals VAS-program anbefalt av GiveWell for deres kostnadseffektivitet, dokumentasjon og lovende framtidige prosjekter.

LES MER HER:
Helen Keller Internationals hjemmeside // GiveWells anbefaling // VAS-progammer

 

 Så vidt vi vet har ikke No Lean Season fått egen logo enda

Så vidt vi vet har ikke No Lean Season fått egen logo enda

Gir rentefrie lån som bekjemper sesongbasert fattigdom

Rundt 600 millioner mennesker over hele verden er utsatt for sesongbasert fattigdom. I samfunn med svak økonomi der de aller fleste jobber er innenfor jordbruket, kan det bli vanskelig å klare seg i perioden mellom planting og innhøsting. Familienes inntekter faller bort og de har ikke mulighet til å legge nok til side av det de tjener som jordarbeidere og bønder. For lokalsamfunnet betyr dette at økonomien stopper opp, og eventuelt annen inntekt forsvinner, når ingen har penger til å kjøpe noe av hverandre. Mange går sultne og barns skolegang, helse og utvikling er spesielt utsatt.


No Lean Season gir rentefrie lån til fattige bønder i Nord-Bangladesh, slik at de kan sende et familiemedlem til en nærliggende by for å finne en midlertidig jobb i den utsatte perioden. Dette gir familien økt økonomisk stabilitet. Å ha et familiemedlem i arbeid kan gi et ekstra måltid til hvert familiemedlem hver dag, noe som for de fleste vil bety ca. 500 ekstra måltider. No Lean Season er ledet av Evidence Action og baserer seg på flere studier som har vist at denne typen tiltak er svært kostnadseffektive. Det koster No Lean Season rundt 145 kr per deltagende familie. Pengene gjør at familien har råd til å betale for transport til arbeidsplassen og å sette til side litt penger. GiveWell anbefaler No Lean Season for deres gjennomsiktighet, gode dokumentasjon og kostnadseffektivitet. I tillegg har de vist at de enkelt kan anvende pengene de har til rådighet, og vil antageligvis ekspandere til andre land og områder i fremtiden.

LES MER HER:
No Lean Sesasons hjemmeside // GiveWells anbefaling

 

Styret har også tatt en grundigere gjennomgang av hvordan Effekt skal forholde seg til GiveWells stadig økende liste av anbefalte organisasjoner. De har besluttet å reorganisere våre anbefalinger til en todelt modell hvor Effekt i utgangspunktet skal støtte donasjoner til alle 16 organisasjoner GiveWell anbefaler (inkludert de syv kategorisert som standout charities). Av disse 16 skal vi prioritere én fra de ulike tiltaksområde:  Malaria, deworming, cash transfers, food fortification og kanskje public campaigning and water treatment.

Prioriteringen skal gjøres basert på følgende kriterier:

  1. GiveWells anbefalte fordeling
  2. Topp anbefalinger
  3. Vår vurdering av potensialet de har i Norge

Disse 4-6 utvalgte organisasjonene skal trekkes spesielt frem på våre nettsider og i sosiale medier. Alle kan donere og lese om de andre organisasjonene også, men de blir litt mindre tilgjengelig. Dette tror vi er et godt kompromiss mellom fokusert, effektiv promotering og valgfrihet.

En utfordring vi er nødt til å finne gode løsninger på er hvordan vi gir organisasjonene tilskudd når innsamlet sum er veldig lav. Basert på erfaringen med nye organisasjoner på listen til GiveWell forventer vi at mange av organisasjonene vil få lite donasjoner.

Utover våren vil vi jobbe med redesign av stiftelseneffekt.no og gieffektivt.no for å tilpasse oss denne strategiendringen.

Har du spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt.

Jørgen R. Ljønes
Daglig Leder
jorgen@stiftelseneffekt.no