Donasjoner til AMF godkjent for skattefradrag

Donasjoner gitt direkte til The Against Malaria Foundation er fra og med 2017 blitt godkjent for skattefradrag. Dette gjelder ikke donasjoner gitt gjennom Stiftelsen Effekt. Her vil vi legge frem detaljene og diskutere hvilke implikasjoner det har for Effekt og våre planer fremover.

Like før jul sendte skatteetaten vedtaksbrev til AMF og bekreftet at de var blitt godkjent for skattefradrag som en av syv utenlandske organisasjoner. AMF tok kontakt med oss 2. uke i januar for hjelp til å oversette vedtaksbrevet og de ba oss også om å spre informasjonen i Norge. Siden vedtaket ble gjort i 2017 er donasjoner dette året også godkjent. Alle som skatter til Norge og som har donert mer enn 500 kr i løpet av et kalenderår til AMF kan dermed få 24% (2017) og 23% (2018) av summen trukket av på skatten. Det er også en øvre grense på 30 000 kr (2017) og 40 000 kr (2018) i sum for alle fradragsberettigede donasjoner du har gjort på et år.

For å få fradraget må man donere direkte til AMF, altså ikke gjennom Stiftelsen Effekt eller andre. Ved donasjon til godkjente utenlandske organisasjoner må man selv registrere donasjonen på skattemeldingen når den sendes inn året etter. Skattytere må på forespørsel fra Skatteetaten også fremlegge kvittering for donasjonen. Kvitteringen må inneholde følgende: Ditt navn, adresse, norsk fødselsnummer og gavebeløpet i norske kroner. (AMFs standard kvittering inneholder ikke alt dette pr nå, men vi er i dialog med dem hvordan vi kan løse dette). For donasjoner gitt i 2018 fører man opp dette i skattemeldingen på vårparten i 2019 og du får pengene igjen på skatten den påfølgende sommeren/høsten.

Er det noe annet du lurer på kan du sjekke ut nettsiden til AMF eller sende oss en mail på donasjon@stiftelseneffekt.no. Vi vil hjelpe så langt vi kan med alle donasjoner til våre anbefalte organisasjoner.

Hva betyr dette for arbeidet i Effekt?

Vi skal legge godt til rette for skattefrie donasjoner til våre anbefalte organisasjoner. Dette faller helt naturlig inn under vår virksomhet etter formålet. Likevel vil det endre situasjonen vår på flere måter. For det første må vi klare å kommunisere tydelig at en skattefradragsmulighet finnes for donasjoner til AMF og hvordan man kan utnytte seg av denne, uten å skape misforståelser. For det andre vil det bety en betydelig reduksjon i donasjoner gjennom Effekt, som (forhåpentligvis) føres over til AMF.

Når Effekt kan vise at mange donorer, og mye penger, går igjennom oss styrker det vår integritet og troverdighet. Det er viktige egenskaper for at vi kan påvirke enda flere til å donere til våre anbefalte organisasjoner. Om vi opplever en nedgang i donasjoner kan det gå utover denne effekten. For å demme opp mot dette vil vi telle donorer vi referer til AMF ved å lenke til Stiftelsen Effekt sin fundraiser hos AMF hvor våre overføringer er registrert. På den måten blir donasjoner som er påvirket av Effekt merket og vi kan bruke denne statistikken både til å ta bedre strategiske beslutninger og for å promotere utad. Dette vil nok ikke fange alle donorer som hører om AMF gjennom oss, men forhåpentligvis vil det telle de fleste.

Donasjonsstatistikken for 2017 er ikke helt klar enda, men mitt kvalifiserte anslag er at The Against Malaria Foundation mottar rundt 2/3 av donasjonene vi får inn. En del er små donasjoner, og mange gir uten å spesifisere fordeling, men vi må forvente at en betydelig andel vil i 2018 bli donert direkte til AMF for å få skattefradrag.

Det er noen ulemper og barrièrer ved denne nye løsningen. For å få skattefradrag må man inn på hjemmesidene til AMF, som kan være ukjente og hvor språket er engelsk. Betalingsmulighetene deres er alle med gebyrer og kanskje må man oppgi fødselsnummer for at kvitteringen skal være gyldig. Maksimalt fradrag, ved donasjon på 40 000 kr til AMF i 2018 er 9 200 kr, og denne oppnår man bare ved å selv huske på å føre den opp på skattemeldingen. Særlig for mindre donasjoner kan det være mye strev for lite. Si man donerer 1 000 kr, så må man opp til 16 måneder senere huske å føre dette opp i skattemeldingen med riktig sum, for å få 230 kr i redusert skatt.

Disse nevnte barrièrene vil i stor grad forbedres hvis Stiftelsen Effekt selv blir godkjent for skattefradrag. Norske organisasjoner rapporterer donasjoner direkte inn til skatteetaten slik at donorer ikke behøver foreta seg noe. Som vi har skrevet om før har dette vist seg å være vanskeligere enn vi først trodde. Men vi har ikke gitt opp. Løsningen vi jobber med for øyeblikket er et samarbeid med Effektiv Altruisme Norge, en sosial bevegelse som også støtter GiveWells arbeid og ønsker å gjøre det enklere og billigere å støtte deres anbefalte organisasjoner i Norge. Siden de er en medlemsorganisasjon tror vi de lettere kan bli godkjent for skattefrie gaver. Hvis det skjer vil vi vurdere å inngå et samarbeid for skattefrie donasjonsmuligheter. 

Dette prosjektet er helt i tidlig fase og det gjenstår mye å finne ut av når det kommer til økonomi og tekniske løsninger. Å samarbeide med en ekstern organisasjon byr også på en kommunikasjonsutfordring som vi må løse på en god måte og som ivaretar åpenheten og integriteten til Effekt. Første steg er uansett at Effektiv Altruisme Norge blir godkjent selv.


Har du spørsmål, ideer eller kommentarer angående skattefradrag eller annet kan du gjerne sende dem til oss på donasjon@stiftelseneffekt.no

Skrevet av
Jørgen Ringvold Ljønes
Daglig leder i Effekt
Epost: jorgen@stiftelseneffekt.no