gieffektivt.png

Du kan melde deg på vårt kvartalvise nyhetsbrev nederst på siden.

Vi vet mange av våre donorer, støttespillere og andre interesserte vil gjerne få vite mer om de indre prosessene i Effekt. Derfor vil vi utgi et kvartalsvis nyhetsbrev med våre siste resultater, økonomiske situasjon og status på prosjekter. Her vil vi presentere strategidiskusjoner vi har internt og hvordan vi ser for oss å vokse Effekt videre fremover. I tillegg til å være åpen og bygge tillit, håper vi gi deg og andre et tettere forhold til Effekt slik at dere fortsetter å promotere oss til venner og familie, vår viktigste rekrutteringskilde til nye donorer. Vi vil også høre fra dere og tar gjerne i mot kommentarer, spørsmål eller forslag på post@stiftelseneffekt.no eller i kommentarfeltet under.

Om tillit

Stiftelsen Effekt sin viktigste eiendel er tillit. Vi promoterer særlig effektive bistandsorganisasjoner, anbefalt av den uavhengige bistandsevaluatoren GiveWell, og samler inn penger til dem. Organisasjonene lar oss bruke deres logo, bilder og prosjekter uten at vi har noen formell tilknytting til dem. Dere som ønsker å donere til disse organisasjonene, men som velger å gjøre det gjennom oss, stoler på at vi er ryddige og fører alt videre etter deres ønsker. Uten en slik tillit fra begge sider er det ikke noe igjen av Effekt.

Derfor er det grunnleggende viktig at vi tar vare på denne tilliten og søker å være radikalt åpen om vår virksomhet, vår økonomi og planer for fremtiden. På siden Om Effekt finner du våre vedtekter, årsregnskap og revisjonsberetning, men vi vil gjerne gjøre mer. En gruppe frivillige arbeider nå blant annet med en egen resultatside der det vil komme månedlig oppdatert informasjon om hvor mye vi har samlet inn til hver av våre anbefalte organisasjoner og eksempler på hva disse pengene blir brukt til. I tillegg vil vi hvert kvartal utgi en statusrapport med utvidet resultatinformasjon og våre kommentarer til tallene. 

Prosjekter

Frivillige har i sommer jobbet på flere ulike prosjekter for å videreutvikle systemene til Effekt og lage nytt og oppdatert innhold på våre nettsider. Mange av våre frivillige er studenter, så nå som semesteret har begynt har vi noe redusert kapasitet. En kilde til mye god frivillig arbeidskraft har vi funnet i frivillig.no hvor vi blant annet har rekruttert en del frivillige med programmeringserfaring og regnskapserfaring.

Ett av våre viktigste prosjekter er å lage en ny løsning for å ta i mot donasjoner på gieffektivt.no. Det vil bli et felles skjema for bank, PayPal og Vipps hvor man først registrerer sin donasjon og ønsket fordeling, før man så går til betaling. Vi forsøker å tilnærme oss brukeropplevelsen i en enkel nettbutikk. Etterhvert håper vi også på å integrere avtalegiro for enkelt å kunne sette opp fast betaling i nettbanken. I tillegg til bedre brukeropplevelse vil dette gjøre det mulig å automatisere systemet for registrering av donasjoner og utsending av donasjonskvitteringer. Dette er helt avgjørende for å kunne takle en videre vekst i antall donasjoner til Effekt.

Til nå har Effekt konsentrert seg om å nå ut til privatpersoner, men i høst vil vi i samarbeid med EA Norge prøve et konsept tilpasset bedrifter. Vi ønsker kort sagt å ta GD Live inn i kontorlandskapet eller på intranettet slik at deres ansatte får et forhold til mottakerne av hjelpen til GiveDirectly.  Første fase av prosjektet blir å lage en enkel versjon av løsningen og pitche denne til mange bedrifter i målgruppen vår og lære av erfaringene. Deretter vil vi beslutte om det er verd å ta prosjektet videre til en ny fase med utvikling og promotering.

Utover prosjektet med nye resultatsider som allerede nevnt, vil jeg trekke frem en komplett oversikt over kostnader ved ulike måter å donere til våre anbefalte organisasjoner. Et viktig poeng med Effekt er å spare våre donorer for transaksjonskostnader, men da må vi vite hva vi selv betaler og hva man ville betalt ved alternativene. Vi jobber nå med å kartlegge dette og vil lage gode illustrasjoner for kostnader både for giver og mottakere slik at vi kan fremme den beste måte å donere til våre anbefalte organisasjoner.

Annet som skjer i 2017

  • Du er spesielt invitert til vårt arrangement 27. september, When Every Dollar CountsRob Mather, grunnlegger av Against Malaria Foundation kommer til Oslo og skal bli med på en samtale om hvordan man som privatperson best kan bidra til god bistand. Obs, begrenset med plasser så skaff deg gratisbillett i dag!
  • Etter suksessen med Project Healthy Children i juni vil vi gjenta en kampanje i sosiale medier i oktober. Denne gangen vil våre giverne være i fokus. Vi vil gi portretter av deres mange ulike motivasjoner for å gi, hvem de gir til og hvordan de snakker med andre om det å gi til effektiv bistand. Kunne du tenke deg å være en av giverne vi presenterer, ta kontakt! Her er ingen krav. Vi vil virkelig vise mangfoldet av våre givere.
  • Tiden før jul er høysesong for veldedige organisasjoner, også Effekt. Da vil vi også fokusere mye aktivitet i sosiale medier, men her er ikke tema enda bestemt. 1. juledag håper vi på igjen å få vist vår informasjonsvideo på TV2 og TV-Norge.

Da en liten gruppe initiativtakere fikk ideen om å starte en stiftelse som kunne bygge bro mellom noen av verdens beste bistandsorganisasjoner og norske givere hadde vi aldri håpet på så stor suksess som dette første året. Vi tror fortsatt det er stort vekstpotensiale i Effekt og det er utrolig spennende å få være med å bidra til at mange tusen barn og voksne unngår fattigdom, sykdom og dør. Vi er veldig glade for å ha deg med på laget.

Skrevet av
Jørgen Ringvold Ljønes
Daglig leder i Effekt
Epost: jorgen@stiftelseneffekt.no

Comment