Status innsamling til våre anbefalte organisasjoner 1. september 2017.

For å holde styret oppdatert lager daglig leder en månedlig statusrapport. Løpende resultater som dette ønsker vi også å dele med våre givere, støttespillere og andre interesserte. Derfor vil vi i våre kvartalsvise nyhetsbrev også dele en versjon av denne rapporten. I år vil det komme ut to nyhetsbrev, den neste i starten av desember. Dette følger frekvensen vi overfører penger videre til våre anbefalte organisasjoner; hver tredje måned, i starten av mars, juni, september og desember. Med økt volum av donasjoner vurderer vi fra neste år å overføre videre oftere, spesielt til de organisasjonene vi samler inn mest. Dette er en avveining mot tiden og pengene det tar for oss og mottakerorganisasjonene å prosessere overføringene.

Totalt innsamlet i år:
773 745 kr

Totalt innsamlet:
1 206 475 kr

Vi er inne i vårt første hele driftsår, og året har så langt gått over forventning. Styret satt et hårete årsmål om å samle inn en million kroner, 83 333 kr i gjennomsnitt per måned, til våre anbefalte organisasjoner. Nå ligger vi godt foran skjema for å nå dette målet. Gjennomgående er det vår oppfatning at det er stor interesse for Effekt og at mange verdsetter løsningen vi har på plass. Samtidig betyr det at potensialet nok er enda større og at vi bør fortsette å forbedre løsningen og nå ut til enda flere donorer for å øke volumet.

 Against Malaria Foundation (AMF), Project Healthy Children (PHC), GiveDirectly(GD), Schistosomiasis Control Initiative (SCI), Deworm the World Initiative (DtWI), SightSavers (SS), The END Fund (END), Malaria Consortium (MC)

Against Malaria Foundation (AMF), Project Healthy Children (PHC), GiveDirectly(GD), Schistosomiasis Control Initiative (SCI), Deworm the World Initiative (DtWI), SightSavers (SS), The END Fund (END), Malaria Consortium (MC)

Grafen over viser hvordan våre donorer allokerer sine donasjoner, oppdelt etter måned. Den første søyla viser donasjoner hvor donor ikke har øremerket donasjonen til en spesifikk organisasjon, men som vi i Effekt allokerer etter vår anbefalte fordeling. Vi følger GiveWell sine anbefalinger, og fordelte i januar og februar ikke-allokerte midler 75% til AMF og 25% til SCI, mens for resten av året og nåværende fordeling er 100% til AMF. 

Mange donorer velger altså å gi med vår anbefalte fordeling, noe som understreker hvor viktig tillit til Effekt er for arbeidet vi gjør.

Det er verdt å legge merke til at hovedandelen av donasjoner til PHC kom i juni, den måneden vi gjennomførte en kampanje med dem i fokus. Samtidig var juni en god måned for de andre organisasjonene også, så det er vanskelig å si hvorvidt kampanjen kannibaliserte midler til PHC fra de andre organisasjonene. Det kan selvfølgelig være tilfellet samtidig som en økt aktivitet på sosiale medier har ført til en generell økning i donasjoner.

Våre nyeste anbefalte organisasjoner Sightsavers, The END Fund og Malaria Consortium har fått betydelig mindre donasjoner enn resten. Vi tror dette kommer av at de er ukjente og at de oppfattes som like organisasjoner vi allerede anbefaler. Både SCI og DtWI driver med bekjempelse av innvolsormer, slik som Sightsavers og The END Fund, mens Against Malaria Foundation driver forebygging av malaria slik som Malaria Consortium.

Et lavt donasjonsvolum betyr at besparelsen i transaksjonskostnader er lavere. Samtidig er kommunikasjonsutfordringen større for Effekt jo flere organisasjoner vi skal promotere og rapportere om. Derfor må vi i fremtiden vurdere om vi skal fortsette å støtte donasjoner til disse organisasjonene hvis volumet fortsetter å være så lavt.

  Formålsmidler er donasjoner øremerket våre anbefalte organisasjoner. Dette er til forskjell fra driftsmidler, som er donasjoner eksplisitt gitt til drift av Effekt. "Antall donasjoner" er her donasjoner av formålsmidler.

Formålsmidler er donasjoner øremerket våre anbefalte organisasjoner. Dette er til forskjell fra driftsmidler, som er donasjoner eksplisitt gitt til drift av Effekt. "Antall donasjoner" er her donasjoner av formålsmidler.

Det største volumet kommer via bankoverføring, noe vi mener er bra fordi det er uten transaksjonskostnader. Særlig for større donorer ser vi at de fleste velger bankoverføring. En voksende andel gir også faste, månedlige summer via PayPal, som er så enkel å sette opp. Via PayPal og til dels Vipps, er det mulig å gi fra kredittkort og dermed ta del i bonusordninger tilknyttet slike kort. Sett under ett veier nok likevel ikke disse bonusordningene opp for gebyrene Effekt må dekke for å motta donasjoner fra PayPal (2,8kr + 1,9%) og Vipps (1,75%).

En stor fordel med PayPal og Vipps er at alle med få klikk kan gjennomføre donasjoner, noe som særlig er viktig når vi har kampanjer og promotering i sosiale medier. Økningen i donasjoner fra PayPal/Vipps du kan se i mars, april og i juni kommer fra slike kampanjer. I oktober og desember kommer vi til å holde nye kampanjer.

Det er verd å merke seg at antall donasjoner ikke henger så mye sammen med donasjonsvolum. Juni, den beste måneden vi har hatt i år hadde for eksempel færre donorer enn juli, men nesten dobbelt så mye innsamlet. Dette kommer av at noen få individer donerer høye summer, slik at det gir store utslag mellom månedene. Vi har vært forberedt på at donasjonene kom til å følge en slik paretofordeling der noen få donerer mye høyere summer enn gjennomsnittet og står dermed for en betydelig andel av det totale volumet.

Formålsmidler innsamlet siste to kalenderår.jpg

Den røde linjen markerer målet på en million kroner i løpet av året, fordelt som 83 333 kr hver måned. Den sorte linjen viser hva vi kumulativt har samlet inn i årets åtte første måneder og at vi nå ligger ca 100 000 foran skjema for å nå en million. Etter erfaring fra i fjor forventer vi at desember kommer til å bli en spesielt innbringende måned. Den grå linjen viser fjorårets kumulative utvikling etter lansering i mai.

2017 Driftsdonasjoner og bankgebyrer.jpg

Det koster litt penger å drive Effekt og gieffektivt.no. En del er faste kostnader som serverleie, domenehosting og avvikling av styremøter, mens bankgebyrer varierer med antall donasjoner vi får fra PayPal og Vipps. I starten av året besluttet vi at Effekt skulle dekke slike gebyrer slik at hele donasjonssummen enhver donor gir vil komme frem til våre anbefalte organisasjoner. Dette er enklere for særlig nye donorer å forholde seg til og vi tror det kan øke donasjonsviljen å vite at hele donasjonen kommer frem uansett. I tillegg gir det oss i Effekt et incentiv til å designe våre løsninger slik at det blir enklere å velge alternativer med lave transaksjonskostnader, en viktig presedens å sette for fremtiden.

Det betyr også økte utgifter for Effekt, som vi må få dekket gjennom driftsdonasjoner. Som vi kan se av grafen over har gebyrene ikke økt mer enn driftsdonasjonene, noe som taler godt for bærekraften til denne løsningen. 

Vi vil understreke at grafen over ikke inkluderer annet enn bankgebyrer og at de totale driftskostnadene for 2017 utgjør i overkant av 28 000 kr, nesten balansert av driftsdonasjonene, hvilket er veldig bra. For resten av året forventer vi at dette vil fortsette slik at vi i år ikke behøver en egen innsamlingskampanje for å få penger til å drive Effekt. Med endrede mål og forutsetninger kan denne utviklingen selvfølgelig endre seg i fremtiden.

Skrevet av
Jørgen Ringvold Ljønes
Daglig leder i Effekt

Epost: jorgen@stiftelseneffekt.no

Ps: Gi gjerne innspill på tall og analyse du vil lese fra Effekt. Dette er noe vi ønsker å gjøre mer av i fremtiden.

Comment