gieffektivt.png

Du kan melde deg på vårt kvartalvise nyhetsbrev nederst på siden.

To ganger i året reviderer GiveWell sin toppliste av anbefalte organisasjoner. 27. november ga de ut sin siste vurdering og legger til to nye organisasjoner på lista, uten å ta ut noen av de gamle:

De har nå totalt ni organisasjoner på lista av topp anbefalinger, i tillegg til syv organisasjoner som "standout charities", deriblant Project Healthy Children, som vi også anbefaler. Vi kommer til å revurdere våre anbefalinger i januar 2018. Grunnen til at vi ikke gjør dette med en gang er dels at vi har begrenset kapasitet nå like før jul, og at vi trenger å ha en intern prosess på hvilke av GiveWells anbefalte, og standout charities, vi skal støtte og aktivt promotere. 

GiveWell har også oppdatert sin anbefalte allokering av donasjoner blant sin toppliste fra 100% til AMF til 70% AMF og 30% SCI. Denne anbefalte fordelingen vil vi følge for ikke-allokerte donasjoner til Effekt fra 1. desember.

Å overprøve GiveWell

Den økte lengden på GiveWells liste av anbefalte organisasjoner begynner å bli en utfordring for Effekt. Skal vi fortsette å promotere og støtte alle sammen? Fra vår formålsparagraf: 

Valget av organisasjoner skal baseres på anbefalingene til The Clear Fund, offentlig kjent som GiveWell, og Giving What We Can.

Giving What We Can har avsluttet sitt eget research-arbeid og anbefaler nå å donere til Effective Altruism Funds eller å følge GiveWells anbefalinger. I praksis har Effekt derfor besluttet å kun følge GiveWells anbefalinger og basere vår kommunikasjon på dette. Da Effekt ble stiftet anbefalte også GWWC Project Healthy Children på linje med AMF, SCI og Deworm the World Initiative. Derfor er PHC også på vår liste, selv om GiveWell bare har PHC på sin liste over standout charities.

Spørsmålet fremover er hvordan Effekt bør forholde seg til alle GiveWells anbefalte organisasjoner. Effekt har begrenset med kapasitet, både i tilgjengelig arbeidskraft, og mulighet til å effektivt informere om våre anbefalinger på nettsiden og sosiale medier. Vi ser også at de nyere, mer ukjente organisasjonene på lista får svært lite øremerkede donasjoner gjennom Effekt. 

Vedtektene binder bare Effekt til å "basere" sitt valg av organisasjoner på anbefalingene til GiveWell, noe som gir en del spillerom. Likevel er et hvilket som helst avvik en form for overprøving av GiveWell og deres grundige analyser. Det kan være det beste valget likevel, tatt i betraktning lokale utfordringer i Norge og våre begrensede ressurser. På et vis har vi allerede et avvik i at vi anbefaler, og får inn betydelig støtte til, Project Healthy Children som GiveWell bare har som "standout charity".

Mulig løsninger

En mulig tilnærming til denne utfordringen er å skille mellom organisasjonene vi aktivt promoterer og de vi kun informerer om på nettsiden og tar i mot donasjoner for. Den førstnevnte gruppen kan vi endre etter behov, etterspørsel og tilgjengelige ressurser. 

Andre mulige alternativer som har noe for seg er:

  • Strengt følge GiveWells toppliste og slutte å anbefale organisasjoner som PHC eller som i fremtiden faller ut av lista, selv om vi har donorer som ønsker å donere til disse.
  • Åpne for donasjoner også til standout charities og forsøke å informere jevnt over om alle sammen og arbeidet de gjør.
  • Velge ut de mest "populære" organisasjonene og fokusere alle ressurser på disse for å øke volumet av donasjoner.

Kombinasjoner og versjoner av disse dels karikerte alternativene kan selvfølgelig tenkes. Ingenting er bestemt i denne saken og denne posten er hovedsakelig et resultat av løse samtaler og diskusjoner vi frivillige og styret i Effekt har hatt. Styret skal ta dette opp til diskusjon på førstkommende styremøte etter nyttår.

Vi vil fortsatt høre fra dere og tar gjerne i mot kommentarer, spørsmål eller forslag på post@stiftelseneffekt.no eller i kommentarfeltet under.

Skrevet av
Jørgen Ringvold Ljønes
Daglig leder i Effekt
Epost: jorgen@stiftelseneffekt.no

Comment