Frontpage.JPG
A9. Praziquantel and albendazole tablets_Madagascar_PMJ.JPG
53 Net Recipients.jpg
GiveDirectly_Huxta147.JPG
Frontpage.JPG

Om effekt


Velkommen til effekt

SCROLL DOWN

Om effekt


Velkommen til effekt

 

Det er stor forskjell på effektiviteten mellom ulike bistandstiltak. Hvis vi vil forlenge og forbedre livene til flest mulig, mest mulig må vi prioritere de mest effektive tiltakene. Stiftelsen Effekt skal gjøre det lettere å gi penger til de hjelpeorganisasjonene som får mest ut av hver krone. Vi støtter oss på forskning fra bistandsevaluatorer som GiveWell i våre anbefalinger.

 
 

Besøk vår giverportal for å se våre anbefalinger.
100% av din donasjon går til effektiv bistand.

 

VÅR STRATEGI

 

Spre informasjon

Vi vil gi informasjon om hvilke tiltak som er mest effektive og hvilke organisasjoner som får mest ut av flere donasjoner.

Giverportal

Vi vil gjøre det enkelt og trygt å donere, la givere holde oversikt over hvor mye de har gitt og vise hva organisasjonene har oppnådd med pengene de får.

Minimere kostnader

Vi vil finne de billigste metodene for å gi og jobbe for at donasjoner skal bli godkjent for skattefritak slik at mest mulig av pengene går til formålet.

A9. Praziquantel and albendazole tablets_Madagascar_PMJ.JPG

gieffektivt.no


gieffektivt.no

gieffektivt.no


gieffektivt.no

 

Effekt står bak giverportalen gieffektivt.no. Der kan du finne de organisasjonene vi anbefaler for å få mest mulig positiv effekt for pengene.  Du kan også lese mer om hvordan vi velger ut organisasjonene og hvordan du kan donere til dem.

 
 
 
53 Net Recipients.jpg

Bidra


Vil du bidra?

Bidra


Vil du bidra?

Effekt blir drevet av frivillige, og vi setter pris på alle som har lyst til å bidra til å gjøre stiftelsen så god som mulig. Hvis du vil bidra kan du gjøre det på tre måter: Du kan donere til stiftelsens arbeid, fortelle venner, familie og kolleger om oss eller bidra med din tid i form av frivillig arbeid, kunnskap, tilbakemeldinger og gode ideer.

GiveDirectly_Huxta147.JPG

Kontakt oss


Kontakt oss

Kontakt oss


Kontakt oss

 

Vi setter stor pris på å høre hva du tenker om Stiftelsen Effekt. Bruk skjemaet under til å sende spørsmål, ideer, ris og ros.

Navn
Navn
Hvis du vil være anonym lar du disse feltene stå tomme

Stiftelsen Effekt

Postboks 6756
St. Olavs Plass
0130 Oslo

post@stiftelseneffekt.no

Org. nr: 916 625 308